Tin tức Bà Rịa - Vũng Tàu

  • Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019

   04/05/2019

   Ngày 03/4/2019, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 2280/KH-BCT về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2019.

   Xem thêm
  • Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam

   04/05/2019

   Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics (LPI) của Việt Nam.

   Xem thêm
  • Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

   04/05/2019

   Để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số điều kiện đăng ký hoạt động như:

   Xem thêm
  • Phiên chợ hàng Việt Côn Đảo tháng 5 năm 2019

   04/04/2019

   Thực hiện Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh BR-VT phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại năm 2019 tỉnh BR-VT; Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tổ chức Phiên chợ hàng Việt về hải đảo tại huyện Côn Đảo năm 2019 với những nội dung chính như sau:

   Xem thêm
  • Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2018

   01/03/2019

   Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2018 với tốc độ tăng trưởng như sau: vốn thực hiện tăng 9,1%; vốn đăng ký giảm 1,2%, trong đó vốn đăng ký mới giảm 15,5%; số dự án cấp mới tăng 17,6%; xuất khẩu của khu vực ĐTNN không kể dầu thô tăng 13,6%; nhập khẩu của khu vực ĐTNN tăng 11,6%.

   Xem thêm
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  BRVT Biển xanh chào đón

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Liên kết website

   
   
   

  Hình ảnh