Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 

Công nghiệp

Xuất khẩu giàn khoan: Hướng đi mới cho ngành cơ khí dầu khí

Để mở rộng thị trường, các đơn vị xây lắp dầu khí Việt Nam tham gia đấu thầu và thực hiện thành công các gói thầu chế tạo giàn khoan cho đối tác ngoài nước. Đây là thành công lớn cho ngành cơ khí dầu khí, khẳng định năng lực, trình độ tay nghề và củng cố niềm tin cho việc xuất khẩu mặt hàng này trong tương lai.

 

Logistics

Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics (LPI) của Việt Nam.

 

Thương mại

Các dự án kêu gọi đầu tư vào thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh nằm trong vùng năng động nhất về kinh tế của Việt Nam nên có nhiều thuận lợi trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào thương mại trên địa bàn tỉnh.

 

Giáo dục - Đào tạo

Thông tin chưa cập nhật.

Thông tin chưa cập nhật.

 

Dầu khí

Thông tin chưa cập nhật.

Thông tin chưa cập nhật.

 

Điện, điện tử

Thông tin chưa cập nhật.

Thông tin chưa cập nhật.

 

Du lịch

Các dự án kêu gọi đầu tư vào du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE); du lịch sinh thái chất lượng cao; du lịch lịch sử, tâm linh.