Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Đề xuất chính sách ưu đãi cho KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3
Sáng 2-12, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ để thông qua đề án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

San lấp mặt bằng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (huyện Tân Thành). Ảnh: QUANG ĐẠT

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ áp dụng đối với KCN chuyên sâu, sau khi nghiên cứu, Sở Công thương đã đề xuất chỉnh sửa thay đổi một số nội dung đối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Cụ thể, KCN này sẽ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi về thời gian thuê lại đất, miễn và giảm thuế thu nhập DN, miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ sản xuất sẽ được xem xét, cho phép áp dụng đối với từng dự án cụ thể. KCN Phú Mỹ 3 có tổng diện tích 999ha, hiện đã đền bù được 688,7ha. Trong quý I-2015, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 sẽ được thi công giai đoạn 1 với diện tích 300-400ha đất công nghiệp, một số nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng mẫu theo yêu cầu của nhà đầu tư, các dịch vụ tiện ích cơ bản đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư công nghiệp hỗ trợ.

Tại cuộc họp, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 và giao cho Sở Công thương trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để phê duyệt dự án. Ông Hồ Văn Niên cũng đề nghị nhà đầu tư là Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ phải cam kết bảo đảm tiến độ triển khai dự án để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phát triển, đồng thời giao cho Sở Công thương phối hợp với Ban quản lý các KCN giám sát, đôn đốc để triển khai dự án đúng tiến độ cam kết.

Báo BR-VT