Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình kinh tế xã hội :
1. Phát triển kinh tế : Trong giai đoạn 2011-2013, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh là 7,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, đến năm 2013 : công nghiệp – xây dựng chiếm 59,31%, dịch vụ chiếm 33,1% và nông nghiệp chiếm 7,59%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 7,46%/năm trong giai đoạn 2011-2013. Doanh thu thương mại – dịch vụ tăng bình quân 20,04%/năm. Giá trị xuất khẩu 03 năm 2011-2013 khoảng 6.002 triệu USD, tăng bình quân 22,63%/năm. Dịch vụ du lịch được cải thiện chất lượng đáng kể. Hằng năm, các cơ sở dịch vụ du lịch của tỉnh đã đón và phục vụ trên 10 triệu lượt khách. Đến năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 195 khách sạn và khu du lịch với 8.394 phòng đang hoạt động, trong đó có 114 cơ sở được xếp hạn từ 1-5 sao và hạng cao cấp

Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp tăng bình quân 5,87%/năm ; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,82%/năm, lâm nghiệp tăng 2,71%/năm ; và ngư nghiệp tăng 5,97%/năm. Cơ cấu ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi.

Định hướng phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015, trong đó phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững. Các ngành công nghiệp chính: khai thác dầu khí, hóa chất, luyện kim, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo và gia công kim loại.

Hiện tại, Bà Rịa – Vũng Tàu  có 14 khu công nghiệp với tổng diện tích 8.442,96 ha và 14 cụm công nghiệp với tổng diện tích 564 ha. Trong đó có 02 khu, cụm công nghiệp dành cho các doanh nghiệp Nhật Bản: Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 có diện tích 999ha và cụm công nghiệp Đá Bạc có diện tích 75ha.

Tính đến tháng 9/2014, trên địa bàn tỉnh có 290 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 26.781 triệu USD và 422 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 232.332 tỷ đồng.

2. Phát triển đời sống xã hội:

Hoạt động giáo dục có nhiều tiến bộ. hầu hết các xã, phường, thị trấn đều đã có trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Tổng số trường học các cấp trên địa bàn tỉnh là 404 trường, trong đó có 136 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 33,5%. 100% xã, huyện đạt phổ cập trung học cơ sở, tiểu học đúng độ tuổi; toàn tỉnh cơ bản hoàn thành việc phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi.

Trong 03 năm 2011-2013 đã tổ chức đào tạo nghề cho 82.567 lao động, trong đó, đào tào dài hạn 8.148 lao động, đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 64%.

Công tác dân số và hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Mức giảm sinh hằng năm duy trì ở mức 0.2%o. hằng năm có trên 2 triệu lượt người được khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư, xây dựng. Hiện tại, có 72/82 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông của người dân được tiếp tục hoàn thiện. 7/8 huyện, thành phố có trung tâm văn hóa thể thao và thư viện huyện. Tuyến xã, có 68/82 xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng. các cơ sở văn hóa, thể thao đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện thể thao của người dân.