Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 

Khuyến công

Chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017

-
 

Các chương trình khác

Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc phát triển nguồn nhân lực cấp quản lý và công nhân kỹ thuật, Sở Công Thương thực hiện khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những khóa đào tạo, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.