Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tức về Logistics BRVT

Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam

Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 708/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics (LPI) của Việt Nam.

 

Hệ thống cảng biển

Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải: Một dự án nhiều mục tiêu

Dự án cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải là một trong những dự án phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Hệ thống GT - VT

Thông tin đang cập nhật

Thông tin đang cập nhật

 

Hệ thống KCN - cụm CN

Thông tin đang cập nhật

Thông tin đang cập nhật

 

Dịch vụ logistics

Gắn thẻ chip cho hàng hoá, logistics nội địa thêm sức cạnh tranh

Chính vì thế, việc khai thác dịch vụ 3PL tại Việt Nam hiện do nước ngoài độc diễn, với 95% thị phần. Tuy nhiên, theo ông Đặng Tấn Phong, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh của công ty TNHH một thành viên ICD Tân Cảng Sóng Thần, từ năm 2011, khi trung tâm phân phối hiện đại của đơn vị này đi vào hoạt động, ngành logistics trong nước, đặc biệt là dịch vụ 3PL, có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Hai trở ngại lớn nhất