Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 

Các chương trình khác

  • Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

    Nhằm hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc phát triển nguồn nhân lực cấp quản lý và công nhân kỹ thuật, Sở Công Thương thực hiện khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để từ đó đưa ra những khóa đào tạo, hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

    Xem thêm
  • Khởi động dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển nguồn nhân lực giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP. San

    Ngày 07 tháng 02 năm 2017, Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 164/SCT-QLCN để thực hiện khảo sát nhu cầu doanh nghiệp phục vụ chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật về phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

    Xem thêm
1