Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá về lao động Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh là trên 670.000 người. Tỉnh đang có cơ cấu dân số vàng với khoảng 12.000 người tham gia lực lượng lao động mỗi năm.

BRVT đã xây dựng phương án thực hiện các chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở xác định ngành nghề ưu tiên, trong giai đoạn 2012-2020 tỉnh sẽ tập trung đào tạo công nhân kỹ thuật cho các ngành chủ lực như cơ khí, điện-điện tử, các nghề phục vụ cho công nghiệp hỗ trợ như gia công chính xác, kỹ thuật điện, cơ khí chế tạo… Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh, đi đôi với việc đổi mới chương trình và nội dung đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển của các cụm công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh đang thực hiện chương trình đào tạo 1.000 kỹ thuật viên biết tiếng Nhật để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong tỉnh hiện tại và tương lai.