Hình ảnh

 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 

Quy định đầu tư trong tỉnh

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trên cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16/8/2016. Theo đó, các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

 

Thông tin thuế

Hệ thống hóa các chính sách ưu đãi đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3

Chủ đầu tư hạ tầng KCNCS Phú Mỹ 3 và các dự án đầu tư trong khu này ngoài các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan còn được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù sau:

 

Thông tin thủ tục

 

Thông tin chế độ lao động

Thông tin đang cập nhật

Thông tin đang cập nhật

 

Thông tin môi trường kinh doanh

Tổng cầu đã có dấu hiệu tăng

Một trong những tín hiệu tích cực từ 4 tháng đầu năm là tổng cầu (bao gồm đầu tư, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) đã có dấu hiệu tăng lên.

 

Cơ quan hỗ trợ

Cơ quan hỗ trợ

Danh sách các cơ quan hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Chi nhánh và văn phòng đại diện

Thông tin đang cập nhật

Thông tin đang cập nhật

 

Danh sách chuyên gia tư vấn

Thông tin đang cập nhật

Thông tin đang cập nhật